- پوسته خبری محراب نیوز برای وردپرس - http://newsdemo.digitalsamaneh.ir -

۱۰ درصد پزشکان درآمد بالا دارند

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران معتقد است که فقط ۵ تا ۱۰ درصد جامعه پزشکی کشور درآمد بالایی دارند.

دکتر ایرج خسرونیا در واکنش به درآمدهای چند ده میلیونی و بالای صد میلیونی برخی از پزشکان، به خبرنگار مهر، گفت: نباید درآمد بالای برخی پزشکان را به پای همه جامعه پزشکی گذاشت.

وی با اعلام اینکه ۵ تا ۱۰ درصد پزشکان وضع مالی خوبی دارند، تاکید کرد: این دسته از پزشکان درآمد بالایی دارند و اغلب سهام دار جایی هستند.

خسرونیا با عنوان این مطلب که ۹۰ درصد جامعه پزشکی به پای این دسته از پزشکان می سوزند، گفت: در حال حاضر پزشکانی داریم که درآمد ماهانه آنها به دو میلیون تومان هم نمی رسد.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران ادامه داد: بنده حاضرم فیش حقوقی خودم را ارائه بدهم که بعد از ۳۳ سال خدمت دانشگاهی، ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان حقوق دارم.

وی افزود: بنده بعد از ۷ سال که بازنشسته شده ام ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دریافتی دارم، در حالی که شاگردان من بین ۶ تا ۷ میلیون تومان می گیرند.